Opschorting trainingen en activiteiten

Met weinig woorden laten wij je weten dat onze voorziene trainingen worden opgeschort.

De gekende omstandigheden laten ons geen andere keus.

Met onze abslolute dank aan de Chinese overheid die zijn aanvankelijke klokkenluider

destijds in de bak heeft gestoken omdat het het regime zogezegd in gevaar bracht... (jawel!!!???), 

zitten we nu met een wereldwijde pandemie en hysterie waarbij sommige van onze Vlaamse gezinnen

zowaar het wc-papier en den Elixir d'Anvers beginnen te hamsteren.

We volgen de evolutie op de voet en hopen dat we in april nog enkele malen kunnen trainen.

Ook de data van andere activiteiten, zoals de algemene vergadering en de dropping, worden nog bekeken.